- Vi oppfordrer alle skoleelever som har ledig tid til å plukke søppel rundt i Modum, sier kommunegartner Ida Wigdel og Snorre Sønju fra Parkvesenet. De har hørt nyss om at det kan være noe ledig tid, og håper elevene bidrar til å rydde opp langs stier, på fortau, langs vannkanten eller på steder der folk ellers ferdes. 
Parkvesenet tilbyr seg å hente det som er plukket opp. De kaster det i egen container. (Det er oppfordret til å ikke bruke Enger avfaslsstasjon mer enn høyst nødvendig)
Det er særdeles viktig at elevene holder avstand til hverandre, og ikke går i grupper som overstiger fem i antall. 
Og gratis henting gjelder altså for skoleelever, ikke for deg som tar den store oppryddingsaksjonen på loft, kjeller eller i garasje.
For henting av søppel plukket av skoleelver, ring 415 26 660 

Bildet: Erlend og Eirik Berget Bottolfs fra Vikersund fant ni kilo søppel. Nå oppfordres andre skoleelever til å følge deres eksempel.
Foto: Bygdeposten