Tidenes beste grunnskolepoeng-resultat

Kjølv Eidhammer.JPGFor første gang i historien har begge ungdomsskolene i Modum oppnådd over 40 grunnskolepoeng; et gjennomsnitt av alle karakterene på 10. klassingene vitnemål (standpunkt og eksamen).
Snittet for SMU og NMU ble på 40,6 poeng. I klartekst betyr det at snittet for karakterene ligger over 4 i snitt.
Noe av æren her kan tillegges flotte eksamensresultater, særlig da i engelsk på SMU og i matematikk på NMU.

Modum-resultatene ligger fortsatt litt under gjennomsnittet for både Buskerud (41,6) og landet (41,4), men vi roper uansett et rungende hurra for en flott fremgang i kommunen vår.
- Vi har startet en god prosess, og det er veldig hyggelig å se at målrettet arbeid gir resultater. Nå blir det veldig spennende å følge utviklingen videre, sier undervisningssjef Kjølv Eidhammer.
Han fortsetter:

- All honnør til ledelsen på skolene, lærerne, foreldrene og ikke minst elevene. Det har blitt gjort et solid stykke arbeid.
Eidhammer nevner blant annet strategier som ungdomstrinn i utvikling og skolebasert kompetanse, der intern utvikling og læring av hverandre står i fokus, som områder det har blitt satset hardt på.