Modum kommunes koronatelefon 969 45 829

Modum kommunes koronatelefon : 969 45 829
Telefontid  mandag – fredag 09.00-11.30 og 12-30 - 15.00
Telefonen betjenes av helsepersonell som vil kunne veilede deg.
Så langt det lar seg gjøre ringes det tilbake til dem som ikke har fått svar. 


Har du symptomer og er syk, holder du deg hjemme og ser an to-tre dager før du ringer for å avtale test.

Husstandsmedlemmer til bekreftet smittede eller øvrige varslede nærkontakter, kan ringe for å avtale tid til å hente selvtest.

Registerer deg her hvis du har testet positivt

Meld fra via denne linken hvis du har testet positivt på selvtest

Da vil smittesporerene automatisk få beskjed, og du vil bli kontaktet
Det er viktig at du gjør dette så raskt som mulig etter positiv test.

Hvis du ikke får til dette, kan du ringe tlf 457 37 039  (hverdager 08.00-22.00/helg 09.00-21.30)

Testing for koronavirus - slik forholder du deg

Testing for koronavirus i Modum
Ved luftveissymptomer anbefales det at du skal teste deg.
- Ved klare symptomer på korona (som tap av smaksans) bør du teste deg med en gang
- Ved litt mer diffuse symptomer kan du vente et par dager. Hold deg da hjemme for å se om symtomene går over – før du tar en test.

Hvis du skal teste deg
Du kan kjøpe en selvtest (hurtigtest) på blant annet apotekene våre
Nærkontakter til smittede kan få hurtigtest utdelt på teststasjonen på Gustadhøgda.
Dette KUN etter avtale med smittesporerne på  koronatelefonen. Altså ikke personlig fremmøte.
Koronatelefon 969 45 829 (hverdager 09.00-11.30 og 12.00-15.00)

Hva gjør du dersom du tester positivt på en selvtest?
Hvis du får positivt svar på en selvtest, må du registrer deg via linlk. Se avsnitt over.

Hvis bekreftet positiv
En hurtigtest er nå sidestilt med en PCR-test. Det kan være at du også må ta en PCR-test på terststasjonen. 
Dette avtales med smittesporerne når de tar kontakt med deg etter at du har sendt inn positivt prøvesvar


Informer nærkontakter
Som smittet har du selv plikt til å informere dine nærkontakter.
-Familien, husstanden eller tilsvarende nære, oppfordres til å teste seg så raskt som mulig.

Det gjelder også uvaksinerte som har vært nærkontakt med deg som smittet!

Har du spørsmål?
Du kan også ta kontakt med Koronatelefon 969 45 829 (hverdager 09.00-11.30 og 12.00-15.00)
Vær obs på at det kan være mange som ringer samtidig som deg.
De vil så langt det lar seg gjøre ringe deg tilbake i løpet av dagen.

Se her hvis du har nyoppståtte luftveisproblemer

Trykk på lupen nederst i høyre hjørne for å få forstørret bilde
flytskjema-nyoppstatte-luftveissymptomer1.webp

Teststasjonen i Modum

Du bestiller time via Modum kommunes koronatelefon 969 45 829
Teststasjon .JPGTelefontid: mandag – fredag 09.00-11.30
Her kan du også få svar andre spørsmål om korona.

Teststasjon holder til i bygget som tidligere var Gustadmoen barnehage.
Adresse er Industriveien 42, 3340 Åmot.
Inn og utkjøring, samt parkering, er skiltet. 

Hva gjør du hvis du eller en nærkontakt har fått korona?

Trykk på lupe i nedre høyre hjørne for å få forstørret bilde


flytskjema-du-eller-narkontakt-smittet.webp

Tilbakemelding etter testing

Du kan selv sjekke resultatet av prøven via www.helsenorge.no.
Hvis den er positiv, blir du også oppringt av helsepersonell som forklarer hvordan du skal forholde deg.
Eventuell smittesporing vil da også bli iverksatt. Dette vil i hovedsak også skje fra teststasjonen

Føringer for testing av barn

Når skal barn under 12 år testes 

  • Vi anbefaler at alle barn testes når de må i karantene, på lik linje med de voksne.
  • Ved lette symptomer på luftsveinfeksjon, kan man trygt se an 2-3 dager før en testes. 
  • Får barna noen av symptomene angitt under, skal foresatte bestille test og holde barnet hjemme til det har kommet svar på testen, og barnet har god almenntilstand.                               
  • Rennende nese, uten andre symptomer, trenger ikke testes. Foresatte bes også her være kritiske i forhold til om barnet skal gå i barnehagen/skolen eller ikke.

Kjennetegn på luftveisinfeksjon:

  • (Høy feber > 38,5)
  • Redusert allmenntilstand (slapp, redusert næringsinntak, drikker lite)
  • Tett og rennende nese
  • Vondt i halsen
  • Hoste

Kjennetegn på at du kan være syk med koronavirus

De vanligste symptomene ved korona er nyoppstått hoste og/eller feber. Senere i forløpet er det en del som utvikler tungpustethet
Tabellen under kan hjelpe deg med å skille korona fra de vanligste luftveisinfeksjonene og fra allergi.

tabell.JPG
Hvis du alikevel er usikker så tar du kontakt med ditt fastlegekontor. For ytterligere informasjon, trykk her 

Hva menes med nærkontakt, karantene og isolering?

Hva er en nærkontakt? 
En regnes som «nærkontakt» hvis en har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet av korona mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene 

kontakten må vært
- under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER
- i direkte fysisk kontakt ELLER 
- direkte kontakt med sekret.  

De mest smitteutsatte nærkontaktene er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.  
Det vil vanligvis si de som:  

- Bor i samme husstand.
- Har hatt tilsvarende omfattende eller fysisk nær kontakt som i en husstand (eksempel kan være kjæreste eller nærmeste kolleger i kontorfellesskap).
- Har pleiet den som er bekreftet smittet eller hatt tilsvarende nær fysisk kontakt, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr.

Med andre ord, du er ikke en nærkontakt hvis du selv ikke vært i kontakt med en smittet.


 

karantenehus_korona-karantene.png