Rask psykisk helsehjelp i Modum samarbeider nå med Folkehelseinstituttet for å finne ut hvor godt veiledet internettbasert behandling virker sammenlignet med andre tilbud .

inter.webpI de siste årene har flere studier funnet at veiledet internettbasert behandling kan å være et likeverdig behandlingsalternativ til mer tradisjonell samtaleterapi. Til nå har internettbasert behandling i liten grad blitt utprøvd i primærhelsetjenesten i Norge.
Helsedirektoratet har derfor satt i gang et pilotprosjekt for å prøve ut en veiledet internetbasert behandling i flere kommuner som tilbyr Rask Psykisk Helsehjelp, deriblant også vår lokale avdeling i Modum.

Alle som søker hjelp ved Rask psykisk helsehjelp under prosjektperioden, og som vurderes å være innen målgruppen, vil bli inviterte til å delta. 

Det er tre tilbud ved Rask psykisk helsehjelp som er en del av dette forskningsprosjektet:
En vil da bli trukket ut til å delta i en av disse tre behandlingsformene:

Veiledet internettbasert behandling 
Deltakere som trekkes til denne gruppen følger du veiledet internettbasert behandling med bruk av program fra «Assistert selvhjelp». Du følger selv opplegget i programmet, og får korte oppfølgingssamtaler enten på telefon eller på kontoret.

Individuelle samtaler
Deltakere som trekkes til denne gruppen følger tidsavgrenset, individuelt og strukturert psykologisk behandlingstilnærming basert på kognitiv terapi.

Ordinær oppfølging ved Rask Psykisk Helsehjelp
Deltakere som trekkes til denne gruppen tilbys ordinær oppfølging ved Rask psykisk helsehjelp, som kan bestå av veiledet internetbasert behandling, gruppetilbud, samtaleterapi eller en kombinasjon av disse tre.


Ved  deltakelse vil en få hjelp til å mestre psykiske helseproblemer gjennom en av tre behandlingsformer ved Rask psykisk helsehjelp . samtidig som en blir en viktig bidragsyter for ny kunnskap om hva som er virksomme hjelpetilbud for angst og depresjon.
Avhengig av resultatene kan ny informasjon fra evalueringen føre til at veiledet internettbasert behandling blir tilgjengelig for flere som trenger det. 

Aktuelle deltakerne inviteres til en vurderingssamtale med terapeut ved Rask Psykisk Helsehjelp. I denne samtalen får en informasjon om forskningsprosjektet, og sammen finner dere ut om du er i målgruppen for prosjektet og om du ønsker ønsker å delta.
Etter dette blir du ventuelt veiledet på veien videre.