Modum kommune er en del av forsøksprosjektet med Fritidskort for barn og ungdom. Vi har fra oppstart i september hatt utfordringer med den tekniske løsningen vi har valgt for at innbyggerne skal kunne ta i bruk fritidskortet.
Det har oppstå problemer ved pålogging, det har tatt lang tid å få refusjon eller utbetaling til lag og foreninger, og det har vært lang ventetid på support. Det er bare å beklage at disse vanskelighetene har oppstått.
Det arbeides kontinuerlig med å rette opp feil og å bedre den digitale løsningen. Vi har dessverre ikke noe eksakt tidspunkt for når alle feil og mangler er rettet opp.
Det vi kan forsikre om er at alle som har betalt kontingent vil få det overført til sitt lag/forening og at de som har krevd refusjon vil få sine penger utbetalt. Det vil bare ta tid å gjennomføre dette.

På grunn av det ikke er laget en mulighet for sikker pålogging for de som ikke går i grunnskolen vil ordningen med Fritidskort for dem utsettes inntil videre.

*****

Følg denne lenken for å benytte fritidskortet: www.modum.nods.no/aia

Får du utfordringer med pålogging   https://aia-kundeservice.no/ 

Les mer om fritidskortet her: Fritidskortet - Fritid123

Det har til tider vært lang ventetid på suppport-mailen. Hvis det ikke er besvarelser som skal direkte til support, kan dere sende epost til fritidskortet@modum.kommune.no. Den blir besvart innen 48 timer.