Som følge av mye smitte og høyt fravær blant ansatte er denne meldingen nå distribuert til brukre og pårørende innen våre omsorgstjenster

"Økt smitte og bortfall av restriksjoner i samfunnet kan påvirke våre tjenester i stor grad i tiden fremover. Det forventes et økende sykefravær noe også vi må ta innover oss. Vi opplever til tider høyt fravær blant ansatte som følge av sykdom eller syke barn, og det gjøres fortløpende vurderinger av hvilke konsekvenser dette får for tjenestetilbudet.  

Vi skal gjøre det vi kan for å klare opprettholde tjenestenivået, men vi ønsker likevel å informere om at det ikke alltid vil la seg gjøre. I slike situasjoner må tjenesten gjøre faglige vurderinger og prioriteringer underveis.  

Alle ansatte gjør sitt ytterste for å opprettholde et godt tjenestetilbud, men det er krevende å gi alle et normal-tilbud når sykefraværet ligger langt over det som er en normal-situasjon. Vi håper derfor på forståelse for at vi kanskje må utsette en dusj, en aktivitet, eller at det vil bli litt forsinkelser på klokkeslett når måltider blir servert eller andre oppgaver vil bli utført.

Nødvendig helsehjelp som oppfølging av behandling, medisiner, personlig hygiene og ernæring vil bli opprettholdt. I beste fall utløser ikke smittesituasjonen behov for denne type tiltak. Samtidig er det viktig at vi forbereder oss på at det kan skje og at dere er informert."