Modumheimen

 

Telefon: 32 77 89 00
Faks: 32 77 89 01
E-post: mheimen@modum.kommune.no
Post
: Modumheimen, Furulund 17 A, 3340 Åmot

mh4_+3_9_600x400.jpgModumheimen er kommunens sykehjem, med ca 80 plasser fordelt på fem avdelinger.
Bygningsmassen er av varierende alder. Første byggetrinn sto ferdig i 1957 og resten er fra 1976. Seinere er det bygget på både kjøkken, vaskeri og kafeteria.

Tirsdag 5. september flyttet 70 beboere fra gamle Modumheimen og inn i det nye flotte sykehjemsbygget Modum kommune har bygget for innbyggerne sine. Det var ikke noen lang reise – bare 30 meter over gangbrua, men det var allikevel et kjempesteg for hele Modum-samfunnet, som fikk nytt og topp moderne sykehjem.
 
Bli med en tur inn i det nye sykehjemmet!
 

 


Videoen over viser åpningen av nye Modumheimen. Taler, snorklipping og underholdning og litt fra selve dagen.

Demensomsorg

blomsten solsikke

Demens er en paraplybetegnelse på sykdommer som rammer flere av hjernens funksjoner.
Sykdomsbildet varierer, men som oftest fører demens til dårlig hukommelse, problemer med språket, vanskeligheter med å orientere seg, problemer med å utføre daglige gjøremål, og endringer i personligheten.
 
Demens er en folkesykdom, og over 70 000 nordmenn har demens. Ettersom det blir stadig flere eldre i befolkningen, blir det også flere som får demens. 
Her kan du lese mer om demens.

Dersom du er pårørende til en med demens eller er bekymret for om du selv er i ferd med å få demens, kan du ta kontakt med Demensteamet i Modum på tlf.  907 08 991. 

Demenspersonale

 

For spørsmål angående demens, kan du også ringe
Nasjonalforeningens Demenslinje - 815 33 032.

Demenslinjen er betjent av helsepersonell
mandag til fredag 09.00 til 15.00, og torsdager til kl. 18.00.

 


I tillegg til Demensteamet, har kommunen følgende
tilbud og tjenester til personer med dÅpning av dagaktivitetstilbud for personer med demens  emens:

Dagaktivitetstilbud for personer med demens
Dette er åpent mandag, onsdag og fredag.
For mer info ring  416 07 534

 

 

BotilbudFurulund bofellesskap er forbeholdt personer med demens.

SykehjemsplasserModumheimen sykehjem har skjermete enheter for personer med demens.  


Demensforeningen
Her finner du hjemmesiden til Modum, Sigdal og Krødsherad demensforening.

Avdelingene på Modumheimen

modumheimen illustrasjon pleiere.jpgAvdeling 1
Skjermet enhet for demente med plass til 7 beboere. Alderspsykiatrisk enhet med plass til 8 beboere.
 
Avdeling 2
Langtidsavdeling med plass til 18 beboere.
 
Avdeling 3
Langtidsavdeling med plass til 18 beboere.
 
Avdeling 4
Skjermet avdeling for demente med plass til 10 beboere.
 
Avdeling 5
Langtidsavdeling med plass til 14 beboere. Lindrende enhet med plass til 4 beboere.
 
Dagsenter
Lavterskeltilbud for hjemme-boende eldre og tunets beboere, som inkluderer måltider,
aktiviteter og sosialt fellesskap.
Kafeteria
Kafeteriaen er åpen for beboere, pårørende/besøkende, pensjonister/trygdede og ansatte. Middag selges alle dager unntatt lørdag. Selvbetjening utenom ordinær åpningstid.
 
Kjøkken
Kjøkkenet produserer mat til tunets beboere, kafeteriaen, andre institusjoner og hjemmeboende.
 
Vaskeri
Vask av tøy for tunets beboere, andre institusjoner og hjemmeboende med vedtak om kommunale tjenester.
 
Frisør og fotpleier
Tilbud til beboere og dagbrukere ved tunet.
 
Kapell
Kapellet er livssynsnøytralt og kan brukes av alle kommunens innbyggere.
 

Lindrende enhet

Tlf. 32 77 89 04 eller via sentralbord: 32 77 89 00

E-post: lindrende.enhet@modum.kommune.no

Post: Lindrende Enhet, Modumheimen, Furulund 17, 3340 Åmot

Lindrende enhet ble opprettet i 2005, ved hjelp av gaver fra innbyggere, bedrifter, lag og foreninger, samt midler fra Helse Sør og Modum kommune.
 
Lindrende enhet pasientrom
 
 
Enheten har flere frivillige som hjelper til i avdelingen.
 
 
 
Personale
Personalet på avdelingen har tverrfaglig kompe-tanse og alle har spesiell interesse for og/eller videreutdanning innen kreftomsorg.  Det er 2 personer på jobb dag og kveld. Nattvakt er felles med annen avdeling.
 
Tilbud
  • Korttidsopphold med god symptomlindrende behandling, pleie og omsorg.
  • Korttidsplass for å avlaste pårørende.
  • Kartlegging, vurdering og innsats i forhold til fysiske, psykiske, sosiale, åndelige/eksistensielle symptomer og utfordringer.
Lindrende enhet terrasse
Vi kan være behjelpelige med å formidle kontakt 
med representanter for ulike trosretninger.
 
Systematisk arbeide med familie/pårørende:
Tilbud om innkomstsamtale, kontinuerlig kommunikasjon og
informasjon under oppholdet, samt ettersamtale.
 
 
 
Praktiske opplysninger
 
Økonomi
Avlastningsopphold er gratis. Døgnpris for korttidsopphold fastsettes sentralt og faktureres månedlig i etterkant.
Telefon og PC
Pasienter må gjerne ha med egen mobil og PC. Det er tilgang på gratis trådløst nettverk i avdelingen.
Privat tøy
Klær bør merkes med pasientens navn. Pårørende oppfordres til å ta med privat tøy hjem for vask.