Modumheimen

 

Telefon: 32 77 89 00
Faks: 32 77 89 01
E-post: audun.eriksen@modum.kommune.no
Post
: Modumheimen, Furulund 17 A, 3340 Åmot

mh4_+3_9_600x400.jpgModumheimen er kommunens sykehjem.

Tirsdag 5. september 2017 flyttet 70 beboere fra gamle Modumheimen inn i det nye flotte sykehjemsbygget som Modum kommune har bygget for innbyggerne sine. Det var ikke noen lang reise – bare 30 meter over gangbrua, men det var allikevel et kjempesteg for hele Modum-samfunnet, som fikk nytt og topp moderne sykehjem.

 
 

 

 


 

 

Demensomsorg

blomsten solsikke

Demens er en paraplybetegnelse på sykdommer som rammer flere av hjernens funksjoner.
Sykdomsbildet varierer, men som oftest fører demens til dårlig hukommelse, problemer med språket, vanskeligheter med å orientere seg, problemer med å utføre daglige gjøremål, og endringer i personligheten.
 
Demens er en folkesykdom, og over 70 000 nordmenn har demens. Ettersom det blir stadig flere eldre i befolkningen, blir det også flere som får demens. 
Her kan du lese mer om demens.

Dersom du er pårørende til en med demens eller er bekymret for om du selv er i ferd med å få demens, kan du ta kontakt med Demensteamet i Modum på tlf.  907 08 991. 

Demenspersonale

 

For spørsmål angående demens, kan du også ringe
Nasjonalforeningens Demenslinje - 815 33 032.

Demenslinjen er betjent av helsepersonell
mandag til fredag 09.00 til 15.00, og torsdager til kl. 18.00.

 


I tillegg til Demensteamet, har kommunen følgende
tilbud og tjenester til personer med demens:Åpning av dagaktivitetstilbud for personer med demens

Dagaktivitetstilbud for personer med demens
Dette er åpent mandag, onsdag og fredag.
For mer info ring  416 07 534

 

 


Demensforeningen
Her finner du hjemmesiden til Modum, Sigdal og Krødsherad demensforening.