Svarstad Haugland besøkte Modum

Ny fylkesmann i Viken og Oslo fra 2020

fylkesmann fellesbilde.JPGValgerd Svarstad Haugland blir vår ny fylkesmann fra 1. januar 2019. Hun vil da sammen med assisterende fylkesmann Trond Rønningen ha ansvar for 51 kommuner i Oslo og nye Viken fylke.
Nå er hun på rundreise med fylkesmann i Buskerud fylkesmann Helen Bjørnøy og assisterende fylkesmann Gunhild Dalaker Tuseth.
I dag var kvartetten på Modum-besøk der de tre kommunene Modum, Sigdal og Øvre Eiker fikk anledning til å presentere seg.


kjetil .JPGI Modum fortalte ordfører Ståle Versland om rikets tilstand, blant annet om en gledelig økning av både antall innbyggere og antall nye lokale arbeidsplasser. Og han trakk frem utfordringer som en økende barnefattigdom og behovet for persontrafikk med tog på Randsfjordbanen.

Kjetil Gulsrud Lundemoen holdt et flott innlegg om Boost, EU-prosjektet der Modum er svært sentrale i internasjonal forskning i hvordan skolesystemet kan bidra til økt mestring for resten av livet.
Ledende helsesøster Hilde Øverby fortalte om flere av de forebyggende tiltakene som er iverksatt overfor barn og unge, og roste spesielt Modum Bad for et godt samarbeid om undervisningsopplegget psyktnormalt, samt Rask psykisk helsehjelp.


Fruktfat.JPG- Nyttig informasjon.  Vi er på rundreise for å bli mest mulig kjent, samt lære og lytte om kommunene. Her gjøres tydeligvis svært mye godt arbeide, sa Svarstad Haugland, svært tilfreds med besøket.
Hun mente det nye Viken fylke ville ha en større gjennomslagskraft i kraft av sin størrelse, og lovte å gjøre sitt ytterste for at hver kommune skal bli sett og hørt også i fremtiden.
Hun fikk også med seg følgende utsagn fra Helen Bjørnøy, fylkesmann i Buskerud.
- Modum er en k
ommune med god styring. Det er ikke noe å utsette på forvaltningen av de ressursene som fins.

Fylkesmannen i Oslo og Viken vil altså fra 1. januar 2019 erstatte dagens tre fylkesmannsembeter, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Østfold og Fylkesmannen i Buskerud. Det nye fylkesmannsembetet for Oslo og Viken blir Norges største fylkesmannsembete med ca. 600 ansatte, og skal betjene over 1,8 mill. innbyggere.
Hovedkontor blir i Moss, men Fylkesmannen vil fortsatt ha kontorsteder både i Oslo og Drammen.


Bildetekst fellesbilde : Delegasjonen fra nytt og gammelt fylke (foran fra v) Gunhild Dalaker Tuseth (assisterende fylkesmann Buskerud) , Valgerd Svarstad Haugland (påtroppende fylkesmann i Viken) , Trond Rønningen (påtroppende assisterende fylkesmann Viken) og Helen Bjørnøy (fylkesmann Buskerud)  
Bak (fra v.) Kjetil Gulsrud Lundemoen (konsulent undervisningskontoret Modum), Hilde Øverby (ledende helsesøster Modum), Morten Lauvbu (seksjonsleder Øvre Eiker), Jostein Harm (rådmann Sigdal), Tine Dannemark (ordfører Sigdal), Aud Norunn Strand (rådmann Modum) og Ståle Versland (ordfører Modum).