Stengt uteområde i ny barnehage

skredsviksmoen gjerde.jpgUteområdet til Skredsvikmoen barnehage vil bli stengt utenom barnehagens åpningstid frem til det er ferdig opparbeidet eller til det er dekket med snø.
Grunnen til det er fordi vi har store områder hvor det nå anlegges plen.
Vi håper barnehagens lekeområdet på litt sikt kan bli til glede for barn i Modum.