Starter tre nye foreldrekurs

VELKOMMEN TIL FORELDREKURS

Hvordan kan jeg få et enda bedre forhold til barnet mitt?
Hvordan være en trygg og god voksen med tydelig ledelse?

Dette er et kurs om Trygghetssirkelen (COS P – Sircel of security).
Hensikten med kurset er å gjøre oss mer bevisst på egne holdninger, følelser og handlinger i samspillet med våre barn.

Info om kurset: folkom.no - å være foreldre - verdens vanskeligste oppgave

MÅLGRUPPEN FOR KURSET ER FORELDRE TIL BARN I ALDEREN 0-12ÅR.                                                         
Det arrangeres 3 COS P kurs à 8 treff i Modum kommune våren 2019.                                                           
Det er begrenset med plasser. Viktig med oppmøte alle kursdager!

KURS VÅR 2019.

1 Torsdager kl. 18.00 - kl. 20.00 - oppstart 14.02.19 på Vikersund helsestasjon

2 Fredager kl. 12.30 – kl. 14.30 - oppstart 15.02.19 på Åmot helsestasjon

3 Onsdager kl. 18.00 – kl. 20.00 – oppstart 13.03.19 på Vikersund helsestasjon

 

 

 
PÅMELDING: Du finner link til påmeldingsskjema på Modum kommunes nettsider eller du kan følge linken: her (DOC) (PDF) (ODT)

Ferdig utfylt påmeldingsskjema skal sendes til:  COS-P@modum.kommune.no.               

(Det er lurt å lagre skjema på egen PC før du fyller ut).
Kurset koster 300,- kr pr person.

Påmeldingsfrist for kurs 1 og 2 er 01.02.19 og for kurs 3 er fristen 05.03.19.
Du/dere får bekreftelse om plass/ikke plass senest: 07.02.19 og 07.03.19.

Kursholdere er godkjente COS-P veiledere:
Cecilie Reed, Therese Baardseth, Karin Snersrud, Anne Lise Solum, Bjørg Rønning, Hege Gulliksen og Margunn Fanum Aasen. 

Vi ser fram til å møte deg på kurs!

cirkle.JPG