Vannledningsnettet i Modum vil bli spylt fra fra natt til 25. mai og cirka fire uker fremover.
I dag, fredag 21. mai, ble det sendt ut en felles SMS til innbyggerne våre med beskjed om dette. Dette av den grunn at abonnenter i hele kommunen KAN oppleve brunt vann eller uregelmessigher når dette skjer, uansett hvor det spyles i kommunen.

- Vi vil i tillegg sende ut mer lokale meldinger når det er områder vi holder på i, og som dermed blir mer dirkete berørt, sier fagansvarlig vann og avløp Torger Ask.
Særlig den føste tiden,  hvor vi spyler fra hovedledningen fra Urdvann, og hvor vi må bruke reservevannsforskyning, kan dette komme til å skje, sier Ask.
Han forklarer felles beskjed til alle med tidligere erfaringer som viser at spyling kan gi utslag andre steder i kommunen enn der man holder på med arbeidet.

Lokale varsler:
Abonnenter som har telefonnummer registrert på aktuell adresse vil i tillegg (til felles SMS) bli varslet når det spyles i deres område  Abonnenter som har registrert mobilen på jobben vil følgelig ikke motta melding.
Noen abonnenter vil motta flere varsler om spyling. Dette er fordi enkelte ledningsstrekk må stenges av ved flere gjennomføringer og abonnenter vil derfor bli berørt flere ganger.

Hva skal du gjøre? 

vann - 3.jpgSteng stoppekran. Mens spylingen pågår kan vanntrykket bli dårligere, og noen abonnenter kan bli helt uten vann. Dersom huseiere bruker vann samtidig som det foretas spyling, kan de få grumsete vann inn i huset. Misfarget vann kan også forekomme etter at arbeidene er avsluttet. Det er derfor anbefalt at stoppekran til eiendommen stenges av i det varslede tidsrommet. Prøv da å tappe kaldtvann, helst fra første tappested etter hovedstoppekran, og la vannet renne inntil det blir klart.

Gode råd (når  du får beskjed om lokal spyling i ditt område) 
For at spylingen skal medføre minst mulig belastning for abonnenter har vi satt sammen en liste med gode råd som bør følges.
• Tapp opp vann til husholdningen på forhånd, og fyll opp kar til reservevann for toalettsisterne.
• Steng utvendig stoppekran (eventuelt innvendig stoppekran) for å redusere problemer med luft og brunt vann.
• Unngå tapping av vann i den aktuelle perioden spylingen skjer.
• Når vannavstengningen er over, kan eventuell kaldtvannskran nær stoppekran åpnes for utspyling før stoppekran åpnes igjen.
• Rengjør siler på tappekraner og vannmåler.
• Unngå bruk av vaske- og oppvaskmaskiner før vannet er rent.