Faktura kommunale avgifter sendes ut i disse dager. Vi har her prøvd å besvare spørsmål vi erfaringsmessig vet vil komme.
Vi fyller på med flere spørsmål og svar når vi ser at det er noe flere lurer på.
 

Utforming av vann- og avløpsfakturaen

Fakturaen består av to elementer:

  1. et fastledd som er uavhengig av forbruket og kan betegnes som et abonnement. Fastleddet reguleres en gang i året avhengig av kostandene knyttet til å levere vann- og avløpstjenestene. Det er et fastledd for vann og et for avløp.
  2. en forbruksdel som er variabel og avhengig av ditt faktiske forbruk. Forbruket måles med vannmåler eller beregnes etter boligarealet. Vann måles i m3 der 1 kubikkmeter = 1000 liter. Mengden avløp settes lik mengden vann som måles.

á konto fakturering
Modum kommune fakturerer på forskudd på forbruk av vann og avløp. Forskuddet blir satt til det samme som forbruket var året før. Hadde boligen din et forbruk på 50 kubikkmeter i 2021, er forskuddet for 2022 50 kubikkmeter. Vannmåleren leses av en gang i året,ved årsskiftet.
På fakturaen som sendes ut i slutten av februar blir det gjort en avregning mellom det som er betalt i forskudd gjennom året, og hva som er faktisk forbruk. Hvis du har brukt mindre enn du har betalt i forskudd blir det trukket fra på fakturaen, og hvis det er brukt mer blir dette lagt til. Får du en faktura hvor du har et tilgodebeløp, vil dette bli utbetalt i slutten av mars.

Boliger uten vannmåler
For eiendom der det ikke er installert vannmåler beregnes det et stipulert forbruk med utgangspunkt i boligarealet.

 

Spørsmål og svar til fakturaen

Hvor ofte får jeg faktura?
I Modum kommune kan du velge om du ønsker å få de kommunale avgiftene 2, 4 eller 12 ganger pr år .Standard hos kommunen er 2 ganger pr år. Ønsker du å endre på antall terminer så kan du sende en e-post til fakturering@modum.kommune.no 
Eiendommer med kun feiing og tilsyn får fakturaen 1 gang pr år. 

Jeg har ikke fått faktura og ønsker en kopi?
Kommunen er behjelpelig med kopi av faktura. Send gjerne henvendelse på e-post til fakturering@modum.kommune.no

Kan jeg sjekke fakturaer og forbruk fra tidligere år? 
Ja, da logger du inn på Min side via Selvbetjening på kommunens hjemmeside. Der finner du dine kommunale fakturaer fra flere år tilbake

Jeg ønsker å dele opp fakturaen, betalingsutsettelse eller ønsker å vite om jeg har noe ubetalt?
Du kan ta kontakt med faktura-avdelingen i kommunen, gjerne på e-post fakturering@modum.kommune.no 
Bor du i borettslag er det viktig å sjekke rutinene her, noen borettslag betaler når vi sender inkassovarsel/purring. Inkassovarselet som sendes ut på kommunale eiendomsgebyr går til den som står som eier av eiendommen iflg matrikkelen.

Hva skjer hvis jeg ikke betaler innen fristen?
Ved for sen betaling påløper purregebyr i henhold til inkassoloven. Faktura som ikke blir betalt etter purring, sendes til inkasso for videre behandling.

Kam jeg klage på fakturaen?
Ønsker du å klage på fakturaen må du sende e-post til fakturering@modum.kommune.no
Forklar der hva du mener er feil.

Hvorfor er det fakturert et mye høyere forbruk sammenlignet med tidligere år? 
Sjekk om det kan være noen lekkasjer i boligen. Oppdager du en lekkasje er det viktig å få reparert denne, ta kontakt med rørlegger/rørleggerfirma. Etter utbedring av lekkasje kan det sendes inn en søknad til kommunen om å få redusert forbruket på kommunale avgifter hvis forbruket har økt med mer enn 50 prosent sammenlignet med året før.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål rundt søknaden. Har du ikke funnet en lekkasje så kan du ta kontakte oss for å få sjekket vannmåleren.
Søknad om reduksjon av forbruket kan gjøres via dette skjemaet: Skjema for søknad om reduksjon av forbruk og forskudd på vannavgift 

Hva når det har vært eierskifte midt i en termin?
Oppgjøret må foretas mellom kjøper og selger, eventuelt via en eiendomsmegler. Det blir ikke foretatt avregning i forbindelse med eierskifte.  De kommunale eiendomsgebyrene er ikke knyttet til person, men til eiendom. Det er til enhver tid tinglyst eier som er ansvarlig for gebyrer tilknyttet eiendommen. Kommunen får automatisk melding om nye eiere når skjøte er tinglyst hos Kartverket.

Jeg har fått faktura i VIPPS?
Dette er noe du selv velger i VIPPS-appen. Hvis du ikke ønsker å motta fakturer eller se fakturaer i appen, må du slå av disse innstillingene.
Åpne VIPPS, gå på profil, velg Regninger og e-Faktura. Her må du skru av eller på varsler etter eget ønske.
Sletter du fakturaen i VIPPS-appen blir fakturaen også automatisk slettet i nettbanken .

Hvordan opprette e-Faktura?

Gå inn i nettbanken og opprett e-Faktura under avtaler. E-Faktura-referansen er kundenummeret som er 7 siffer på fakturaen.  En e-Faktura avtale knytter seg opp mot personnummeret til den som inngår avtalen. Skal du betale regninger på vegne av dine foreldre eller andre, må alternativet Avtalegiro benyttes.

Hvordan opprette Avtalegiro?
Gå inn i nettbanken og opprett Avtalegiro under avtaler. Avtalegiro-referansen er KID-nummeret på fakturaen.  Avtalegiro avtaler knytter seg opp mot kontonummeret som blir benyttet ved betaling av fakturaen. Det er derfor viktig at du ved bytte av bank går inn og sier opp den gamle avtalen og inngår ny fra din nye bankkonto.

 

 

Fastleddet - hva dekker egentlig det?

Fastleddet sørger for at hele den nedgravde infrastrukturen med alle stasjonene underveis; vannbehandlingsanlegg, høydebasseng, trykkøkningsstasjoner, reduksjonsventiler, pumpestasjoner, avløpsrenseanlegg, blir forvaltet, utbedret, driftet og overvåket 24 timer i døgnet, hver dag hele året.  

Det ligger milevis med vann- og avløpsnettet nedgravd, veldig ofte under veier, kabler og annen infrastruktur. Våre dedikerte ansatte jobber kontinuerlig med å forvalte, drifte og utbedre ledningsnettet og stasjonene.

Ledningene må spyles og rengjøres jevnlig for at drikkevannet skal holde god kvalitet og avløpsrørene ikke skal tette seg. For å hindre vann på avveie er det et egen oppfølging for lekkasje. For å kunne levere trygge tjenester for generasjoner er det avgjørende at takten på utskiftning av ledningsnettet er høy nok. Dessverre har det blitt ett etterslep på dette arbeidet, så i årene som kommer må vi skru opp tempoet og være innovative for å finne smarte løsninger.  

Slik kontakter du oss

Vi setter stor pris på om du kan kontakte oss per e-post. Da brukes du adressen:
​fakturering@modum.kommune.no

Du kan også nå oss på telefon. Da ringer du via Servicetorget på 32 78 93 00.