Spørretime for innbyggere

Det er etablert en ordning med spørretime for innbyggerne. Spørretimen settes som første sak på sakslista til kommunestyret. Spørretimen er åpen for alle. Spørretimen ledes av og spørsmålene besvares til vanlig av ordføreren.

spørretime.jpgSpørsmål til spørretimen må sendes inn skriftlig minimum to virkedager før møtet. Ved behandlingen av spørsmål kan spørreren og ordføreren, eller den som eventuelt svarer på vegne av ordføreren, få ordet for å stille spørsmålet og gi svaret.

Taletiden begrenses til 5 minutter. De nevnte kan for øvrig få ordet en gang til hver for å kort kommentere svaret/stille tilleggsspørsmål og besvare dette. Ingen andre kan gis ordet ved behandling av spørsmål.