Gruppetilbudet gis til barn og ungdom fra barneskolealder til og med videregående.  Hver gruppe blir satt sammen etter alder og modenhetsnivå.

For å kunne delta i gruppen, trenger ikke dødsfallet til nær familiemedlem nylig ha skjedd. Barn og ungdom er stadig i utvikling, og det kan være positivt og være med i tilbudet selv om tapet skjedde for flere år siden.

 

For spørsmål eller påmelding, ta kontakt med:

Kjersti M. Østerud, kreftkoordinator Øvre Eiker kommune,
tlf. 918 59 479, mail: kjersti-m.osterud@ovre-eiker.kommune.no

Gro Mari Horne, helsesykepleier Modum kommune, tlf.911 62 276.

Lars-Kristian Bekken, kreftkoordinator Modum kommune, tlf.409 09 790, mail: lars.kristian.bekken@modum.kommune.no

 

Informasjonsmøte for foresatte

Før oppstart av ny gruppe har vi et informasjonsmøte for foresatte.

Hver gruppe starter med et enkelt måltid.  Vi har praktiske aktiviteter/lek til hvert gruppemøte for å gjøre teorien forståelig for barna

Tema for treffene:

1. gang: Bli kjent. Dekorere en lysbrikke, som skal brukes hver gang.

2. gang: Liv og død, samt fortsette å bli kjent. Alle forteller det de ønsker om “sin historie”.

3. gang: Om sorg og følelser. Tegner følelser på en kropp, hvor kjennes det?

4. gang: Aktivitet

5. gang: Minner, trekke to billedkort.

6. gang: Hvordan takle stress og uro i kroppen? Starte på “minnebildet”.

7. gang: Fortsettelse minnebildet og avslutning.

I løpet av perioden har vi en aktivitet etter ønske fra barna.

 

Et samarbeid mellom: Modum kommune og Øvre Eiker