Digital post

Sørg for å opprette digital postkasse

Hvert år sendes millioner av brev fra det offentlige til norske postkasser. Fra nå av vil flere og flere av disse brevene blir sendt digitalt. Da lønner det seg å være klar til å ta i mot.

Digital post er nemlig langt sikrere, raskere og mer miljøvennlig enn papir. Viktige dokumenter blir trygt oppbevart og er tilgjengelige for deg, hele døgnet.
Oppretter du ikke digital postkasse, vil du som før få tilsendt brevene i posten. Du vil da oppleve at det tar en del lenger tid enn vanlig.

Det finnes kun to offentlig godkjente leverandører av digital postkasse. De heter Digipost og e-Boks.

På nettsiden 
Norge.no finner du mer informasjon om digital post og hvordan du velger og oppretter en digital postkasse

Ønsker du å reservere deg, gjør du det under "Endre kontaktopplysninger" fra denne linken

Spørsmål og svar om digital post finner du her