Søknad om plass i barnehage og SFO i Modum

På denne siden får du en veiledning til hvordan du søker om plass i barnehage og SFO i Modum.

Søknaden skal registreres elektronisk på vår Foreldreportal.

Søknadsfrist for hovedopptak 2019 er 1. mars.


Trykk her for lese om prosessen i barnehageopptaket


Fremgangsmåte:

Dersom du er folkeregistrert i Modum kommune, er det viktig at du logger deg inn i Foreldreportalen før du søker. Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse) i søknaden.

Innlogging skjer ved bruk av ID-porten. (Dersom du er usikker på om du er registrert, kan du forsøke å logge deg inn.) Dersom du IKKE kan logge deg inn ved bruk av ID-porten (dvs. dersom du ikke har norsk fødselsnummer, ev. dersom du per i dag ikke er folkeregistrert i Modum kommune), så kan du søke plass uten å være innlogget.

Trykk her for å komme til Foreldreportalen.

Gå inn på barnehager og skole, og velg barnehage eller SFO.

Ny barnehage: Skredsvikmoen barnehage i Geithus (Stalsberg skolekrets) har erstattet Gustadmoen og Rolighetsmoen barnehage.

 

Ønsker du å endre eller slette din søknad:

Man registrere endringer i søknaden ved å logge seg inn via ID-porten i Foreldreportalen innen fristen for hovedopptaket som er 1. mars.

Retten til barnehageplass krever at barnet har fylt ett år innen utgangen av november, det barnehageåret man ønsker barnehageplass, i tillegg må man søke innen fristen.

Ved hovedopptak regnes søknad om oppstart i barnehage august – november samme år.

 

Ved spørsmål, send mail til: heidi.lorenz.tandberg@modum.kommune.no