Søknad om plass i barnehage og SFO

Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars.

Søknad om plass i barnehage og SFO skal registreres elektronisk på vår Foreldreportal.

Her kan du lese mer om hvordan du søker.