Modum, Lier og Øvre Eiker kommuner har inngått et lønnssamarbeide. Fra 13. januar er disse avdelingene hos de tre kommunene samlet i en enhet hos Øvre Eiker kommune i Hokksund. For Modum sin del er det tre medarebidere som med dette har byttet arbeidssted til Øvre Eiker. 

Dette kontoret søker nå etter en lønnsmedarbeider. 
Utlysningen er lagt ut gjennom Øvre Eiker sitt system, og søknaden skal sendes elektronisk til dem. Derfor legger vi den ut også her.
Her finner du full utlysningstekst.