Søker kandidater til byggeskikkprisen 2018

byggeskikkpris.jpgJuryen for Modum kommunes byggeskikkpris ønsker forslag til gode kandidater blant gode byggeprosjekter med tilhørende anlegg som er ferdigstilt fram til og med 2018.
Prosjektene skal gjennom arkitektonisk utforming, utførelse, materialbruk og samspill med sted og miljø bidra til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken.

Prisen kan tildeles for nybygg og tilbygg/påbygg til eksisterende bygning, samt den som på en god måte har ivaretatt eldre bygninger og bygningsmiljø.
Alle kan levere forslag. Men en kan ikke levere forslag på egen eiendom, altså foreslå seg selv.
Foto: John Ove Andersen

Forslag merkes «Byggeskikkprisen 2018», og sendes: 

  • Som post til: Modum kommune, teknisk etat, postboks 38, 3371 Vikersund
  • Som e-post til: postmottak@modum.kommune.no
  • Eller på kommunens facebook-side når kandidater til byggeskikkprisen blir lagt ut der.

Forslagsfrist fredag 10. mai 2019