På større tiltak må du engasjere en ansvarlig søker. Ansvarlig søker er din representant overfor kommunen
Din rolle i byggesaken blir da å være tiltakshaver.  Det innebærer at du eier tiltaket, men at fagfolk må fylle ut søknaden for deg.
Etter at kommunen har gitt en eventuell tillatelse til tiltaket, kan foretakene erklære ansvarsrett for tiltaket. Det gjør de ved å sende en erklæring til kommunen om at det påtar seg det juridiske og offentligrettslige ansvaret for byggesaken.

Med erklæringen bekrefter foretaket også at det har den nødvendige faglige kompetansen for å kunne utføre arbeidet på en forsvarlig måte.

Erklæringen skal sendes inn før arbeidet starter, men arbeidet kan starte umiddelbart etter at erklæringen er sendt.

Direktoratet for byggkvalitet har listet opp  firmaer med sentral godkjenning. Finn dem her