Gudrun og Per Mørk`s stipend for lovende musikkutøvere fra Modum kulturskole

Statutter:

• Stipendet tildeles unge musikkutøvere (nåværende og tidligere elever på Modum kulturskole) som kan vise til et talent ut over det vanlige og som ønsker å utvikle seg videre med satsing på studier.

• Stipendbeløpet er kr 10.000 og forsøkes deles ut i forbindelse med et arrangement hvert år. For 2019 deles stipendet ut i løpet av våren 2020.

• Kandidaten må selv søke stipendet. Søknaden med begrunnelse sendes Modum kulturskole innen 31. desember 2019.

• Lærerkollegiet på kulturskolen drøfter sammen med rektor eventuelle kandidater. Rektor på kulturskolen tar den endelige avgjørelsen

• Beløpet forutsettes anvendt til musikkformål. Eksempel kan være kjøp av instrument og noter, studiereise eller deltakelse på seminarer knyttet til faget.

• Kandidaten må, innen ett år, gi en konsert eller opptreden alene, eller sammen med musikkvenner et sted i Modum.

• Arrangementet skjer i samarbeid med kulturskolen i Modum.

 

Kandidaten må selv søke stipendet. Søknaden med begrunnelse sendes Modum kulturskole innen 31. desember 2019.

Kulturskolerektor Nils H Wichmann: nils.wichmann@modum.kommune.no

Modum kulturskole

Postboks 38

3371 Vikersund