Velforeninger og andre kan søke om tilskudd til opparbeiding og vedlikehold av lekeplasser i Modum, i henhold til kravene i forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. 
Søknaden må inneholde en generell beskrivelse av tiltaket som skal gjennomføres, samt et enkelt kostnadsoverslag og plan for finansiering. 

Søknaden sendes på e-post til post@modum.kommune.no eller i brev til Modum kommune, Postboks 38, 3371 Vikersund. Søknaden merkes  “Søknad om tilskudd lekeplass 2024”
Søknadsfrist: 5. august 2024.