Slutter som brannsjef etter 29 år

Silseth.jpegHarald Silseth hadde mandag 12.mars sin siste arbeidsdag som brannsjef i Modum kommune etter hele 29 år i Modum brannvesen.
Per Einar Elvigen overtar som ny brannsjef . Brannmester Inge Bye tiltrer som ny varabrannsjef.
- Arbeidet i brannvesenet har vært spennende og krevende. Vi som er brannfolk har et personlig ønske om å redde mennesker, dyr og materielle verdier når situasjonen krever det. Det har vært en rivende utvikling i tjenestene som leveres av brannvesenet. Vi er den lokale redningsressursen som har størst gjennomføringseve lokalt. Jeg vil takke alle kollegaer i brannvesenet for god lagånd og ståpå vilje for at brannvesenet skal kunne løse pålagte oppgaver, sier avtroppende brannsjef Harald Silseth.
Silseth fortsetter som teknisk sjef i Modum kommune.