Slutter etter 33 år på kjøkkenet

Bente Solum.jpgBente Solum hadde sin siste arbeidsdag på kjøkkenet Modumheimen 28.02.19 etter flott innsats som fast ansatt siden 1988 og som vikar fra 1986.

Hun går av med AFP. Her er det bilder fra markeringen på Modumheimen 28.02.19. Vi ønsker Bente, lykke til som pensjonist!!