Modum kommune har i flere dager jobbet med å finne vannlekkasje i Åmot-området. Denne er nå utbedret, men vi benytter anledningen til å fortelle hvordan vi varsler når lekkasjer oppstår.

Aller først; lekkasjer er selvsagt sterkt uønsket i våre vannledningsnett. Men det skjer, og noen ganger kan slike lekkasjer være vanskelige å finne.  

Vi bruker store ressurser til først å finne lekkasjen. Når den er lokalisert, starter arbeidet med å avklare hvordan den skal repareres, samt forberede arbeidet.

Her inngår varsling av abonnentene.
Vi bruker da et adressebasert varslingssystem som sender en tekstmelding til alle mobiltelefoner som er registrert på adresser innenfor området vi mener er berørt.

I forbindelse med lekkasjen i Åmot-området ble det sendt ut sms til 348 meldinger om hendelsen.

Hvis noen ikke har fått/ikke får varsel, kan dette skyldes følgende:

  • Din mobiltelefon er ikke registrert på din adresse.
  • Du har reservert deg mot kommunikasjon på nett.
  • Din stikkledning er tilknyttet vårt ledningsnett uten at det fremkommer på våre kart.

Vi henter informasjon om mobilnummer og adresser fra offentlig kontaktregister.

Vi forstår at vann er viktig å ha tilgang til og jobber derfor for at det hele tiden skal være vann i kranene til våre abonnenter.