Modum -  en åpen kommune

Servicetorg

Servicetorget i Modum kommune er åpent hver virkedag fra 08.30 til 15.30. Her møter du en av de tre trivelige medarbeiderne Hilde Lindheim, leder Helle Skuterud og Torstein Vik , som gjør det de kan for å hjelpe deg. Servicetorget betjener i samme tidsrom kommunens sentralbord som har nr: 32789300.

Hjemmeside

Hjemmesiden modum.kommune.no  er laget slik at den skal være mest mulig oversiktlig og brukervennlig. Her kan du klikke deg frem til informasjon, nyheter, regler, personer å kontakte, kommunale tilbud og mye mer.

E-post

Du kan også sende oss en mail. Da bruker du mailadressen post@modum.kommune.no. Mailen kommer da til vårt dokumentsenter, som sender videre ut til den som skal behandle eller ivareta saken.
Til vanlig går det minst tre virkedager du kan forente deg svar. Er saken mer komplisert, eller trenger behandling, er det egne regler for når du har krav på svar

Brev

Sverger du til brev, er vår postadresse: Modum kommune, Boks 38, 3371 Vikersund.
Brev blir journalført, og føres inn på den offentlige postlisten.

Postlister

Rett over bildet på vår hjemmeside finner du fanen «Postlister». Her kan du følge med på brev- og postgang ut og inn av kommunen.  Du har også mulighet for innsyn. Dette så lenge innholdet ikke er unntatt offentlighet.  Som oftest er det hensyn personvern, jmr Offentlighetsloven, som gjør at enkelte brev unntas fra offentlig innsyn.

Innbyggerforslag

Har du en sak du har lyst til å ta opp eller fremme, kan du gjøre dette elektronisk. "Min sak" er en portal for et bedre lokaldemokrati, og gi muligheter for innbyggerne til å komme fram med saker  fra lokalsamfunnet de mener kommunen bør ta fatt i. Du kommer direkte til portalen ved å trykke her.

Ris og ros

Har du forslag til endringer som kan gjøre at kommunen kan leverer bedre tjenester, eller forslag som kan gjøre at Modum blir et ennå bedre sted å bo? Trykk her for å komme direkte til skjema.

Er det noe du er misfornøyd med og vil gjøre oss oppmerksom på? Da kan du bruke "Klager og innspill på kommunal tjeneste». Trykk  her for å komme direkte til skjema.  Du kan være anonym, men da får du ikke svar. Skriver du inn navn, har du krav på å få svar. Du finner for øvrig skjemaet under «Skjemaer» i lys blå rute på hjemmesiden vår.

Du kan også ta direkte kontakt med ordfører på e-post «ordforer@modum.kommune.no» eller på telefon 950 69 222.

Her finner du også skjema for «Klage på enkeltvedtak. Trykk her for å komme rett til skjemaet.

GataMi

Er det noe du ønsker å gjøre teknisk etat oppmerksom på;  som hull i veien, gatelys som ikke virker og tilsvarende, kan du bruke «Gata mi», høyt oppe på hjemmesiden. Du kan også trykke her for å komme rett til tjenesten.

Facebook

Modum kommune har egen Facebook-side. Her deler vi all mulig informasjon. Vi har nå passert 11 000 følgere, og siden blir mye brukt.  Særlig  i krisesituasjoner har siden vist seg svært nyttig. Da kommer informasjon raskt ut til mange.  Vi oppfordrer alle til følge siden vår.

Åpne møter

Møter i kommunal regi er som hovedregel åpne for publikum.  Du kan finne møtekalender med saksdokumenter og referater her. Du finner dette også under "Lokalpolitikk" på hjemmesiden.

Møt ordføreren på Facebook

Med jevne mellomrom møter ordfører Ståle Versland innbyggerne til nettprat på Facebook.
Dette offentliggjøres samme sted, på hjemmeside og i media.

Spørretimen

Alle innbyggere, lag og organisasjoner, kan spørre ordføreren om ting du/dere lurer på fra talersolen i kommunestyret. Dette før kommunestyrets møter. Du får da svar fra ordføreren. 
Spørsmålene må være ordfører i hende minst en uke før kommunestyremøtet. Les mer her.

Overføring av kommunestyremøter

Alle kommunestyremøter streames nå direkte via hjemmesiden vår. De sendes også direkte opå TV Modum. Møter i sin helhet, og enkeltsaker, kan du i ettertid se her.
Du finner dette også under "Lokalpolitikk" på hjemmesiden.