Skolestart 2019

Alle barn født i 2013 og som bor i Modum kommune, eller som flytter hit innen skolestart, skal begynne på skolen
mandag 19. august 2019.

Dersom dere vet at dere skal flytte før høsten 2019, oppgis ny adresse ved innmeldingen.

Innmeldingsskjema
 

Søke om skoleplass ved annen skole enn nærskolen:
Dersom dere ønsker å søke barnet inn på en annen skole enn den skolen barnet sokner til, må dere søke om skolebytte via kommunens hjemmesider.
Skjemaet heter: «Søknad om bytte av skole»
Modum kommune tildeler skoleplass i henhold til kommunens skolekretsgrenser. Skolebytte innvilges kun i særskilte tilfeller.

Søknadsfrist: 20. november 2018