Skolestart 2019

Alle barn født i 2013 og som bor i Modum kommune, eller som flytter hit innen skolestart, skal begynne på skolen
mandag 19. august 2019.

Dersom dere vet at dere skal flytte før høsten 2019, oppgis ny adresse ved innmeldingen.

Innmelding 1. trinn (skjema)

Elevinformasjon og samtykke fra foresatte

Skolekretser

Kommer...

Skoleplass ved annen skole enn nærskolen

Dersom dere ønsker å søke barnet inn på en annen skole enn den skolen barnet sokner til, må dere søke om skolebytte via elektronisk skjema.
Modum kommune tildeler skoleplass i henhold til kommunens skolekretsgrenser. Skolebytte innvilges kun i særskilte tilfeller.

Søk om bytte av skole (skjema)