Skolestart 2021

Alle barn født i 2015 og som bor i Modum kommune, eller som flytter hit innen skolestart, skal begynne på skolen torsdag 19.august 2021.
Innmelding av barn som skal begynne på skolen skjer ved utfylling av elektronisk skjema.
 
Frist for elektronisk innmelding: 02.11.2020
 
Dersom dere vet at dere skal flytte før høsten 2021, oppgis ny adresse ved innmeldingen. Enkeltvedtak om skoleplass barneskole og ungdomsskole fattes av rektor innen januar 2021.
 

Skoleplass ved annen skole enn nærskolen

Opplæringsloven §8-1:
«Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen har.»

Dersom dere ønsker å søke barnet inn på en annen skole enn den skolen barnet sokner til, må dere søke om skolebytte via elektronisk skjema innen 02.11.2020.

Modum kommune tildeler skoleplass i henhold til kommunens skolekretsgrenser.  Skolebytte innvilges kun i særskilte tilfeller.

Søk om bytte av skole (skjema)

Overgang barnehage-skole

Dere vil motta informasjon fra skolen angående overgang barnehage-skole. Det blir både myk skolestart og foreldremøte i løpet av vårhalvåret.