Skolene i Modum starter opp igjen onsdag 18.august 2021

to gutter.JPGBuskerud skole:
2.-7. trinn kl. 8.00
1.trinn kl. 8.30

Enger skole:
2.-7.trinn kl.8.00
1.trinn kl. 8.30

Stalsberg:
1.-7.trinn kl. 8.15

Vikersund:
1.-7.trinn kl. 8.45

Sysle:
1.-7.trinn kl. 8.50

SMU:
9. og 10. trinn onsdag 18. august kl. 8.00
8.trinn har oppstartsamtaler onsdag 18.8 og torsdag 19.8
Første ordinære skoledag for 8. trinn er fredag 20. august kl. 8.00

NMU:
9. og 10.trinn onsdag 18. august kl. 9.00
8.trinn har oppstartsamtaler tirsdag 17.8, onsdag 18.8 og torsdag 19.8
Første ordinære skoledag for 8.trinn er fredag 20. august kl. 9.00