skolestart 3.jpgBuskerud skole:
2.-7. trinn kl. 8.00
1.trinn kl. 8.30

Enger skole:
2.-7.trinn kl.8.00
1.trinn kl. 8.30

Stalsberg:
1.-7.trinn kl. 8.15

Vikersund:
1.-7.trinn kl. 8.45

Sysle:
1.-7.trinn kl. 8.50

SMU:
9. og 10. trinn onsdag 17. august, kl. 8.00.
8.trinn har oppstartsamtaler onsdag 17. og torsdag 18. august.
Første ordinære skoledag for 8. trinn er fredag 19. august kl. 8.00.

NMU:
9. og 10.trinn onsdag 17. august kl. 9.00.
8.trinn har oppstartsamtaler tirsdag 16, onsdag 17. og torsdag 18. august.
Første ordinære skoledag for 8.trinn er fredag 19. august kl. 9.00.

Voksenopplæringen:
Oppstart kl. 9.00