Renovasjonsselskapet for Drammensregionen melder at praksisen for levering av bygg- og rivningsavfall på gjenvinningsstasjonene skjerpes fra 1.Dette betyr at næringsdrivende skal betale for bygg- og rivningsavfall, uavhengig hvor avfallet kommer fra og hvem som leverer det. Det er en utbredt misforståelse at næringsdrivende som utfører arbeid for private husholdninger, som husbygging oppussing og gartneravfall, regner avfallet som husholdningsavfall.
Dette gjelder altså næringsdrivende, som også får beskjed om innskjerpingen i brevs form.
Privatpersoner kan som tidligere fortsatt levere avfall fra mindre arbeider de selv har utført på egen eiendom.
Foto: Bygdeposten