skatt.jpgFra 1. november har Skatteeteaten overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene fra kommunene. Fra denne dato vil derfor ikke lenger være skatteoppkrevere/kemnere i kommunene, så også i Modum.

Oppgavene som er overført til Skatteetaten er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattkrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift

Du finner mer informasjon på skatteetaten.no. Der kan du også finne svar på mange spørsmål, og du har mulighet til å sende inn spørsmål, søknader, bestilling av utskrifter, samt klager via nett.
Du kommer ellers i kontakt med Skatteetaten via chat, Facebook eller på telefon 800 80 000 .
På telefon 800 80 000 kommer et eget tastevalg: "Har du spørsmål om innbetaling og utbetaling av skatt?"

Hvis du har en sak under behandling hos ditt gamle skatteoppkreverkontor, blir denne overført til Skatteetaten.
Du kan få tildelt ny saksbehandler/kontaktperson.
Kommunene har fortsatt ansvar for innkreving av kommunale krav.