Kontaktopplysninger

Modum kommune: Tomm Kristiansen; mobil 91564270; epost Tomm.Kristiansen@modum.kommune.no 

Prosjektleder: Andreu Regué Barrufet ; epost  andreub@viken.no
Byggeledere: Tom Erik Koppergård; epost  tomko@viken.no
Planleggingsleder:Theis Rasmussen