Familiens hus logo .jpegModum skal bli (blant) landets beste i å samarbeide om barn, unge og familier. Nøkkelen, og veien til målet, er 
Familiens Hus, som er i ferd med å bli en realitet.

Om ikke lenge er barnevern, PP-tjeneste og alle våre forebyggende tjenester (som helsestasjon, jordmødre osv) samlet under ett tak.
Stikkord: tverrfaglig og systematisk innsats

Før helgen var ansatte fra tjenestene samlet.
Og ja, de har samarbeidet tidligere også. Men når de blir «samboere blir alt så mye lettere. Det er rart med det når en «bor» under samme tak.

Men kanskje aller mest viktig; ett sted å forholde seg til for barnefamilier.

Tuil høyre ser dere logoen som skal kjennetegne vårt eget Familiens Hus, stemt frem på fellesmøtet fredag.


Bildet forsiden: Elisabeth Brekke Nielsen (PP-tjenesten) , Gro Ødegård (PP-tjenesten), Ole Magnus Hansen (fysioterapeut barn), Trude Holen Nilsen (barnevernstjenesten), Kaja Bjerke (barnevernstjenesten), Kari Solberg Bekken (helsestasjon) og Lene T Hansen (leder Familiens Hus)