Pollen, Vikersund - 26 TBK, som betyr god badevannskvalitet
Steintangen,Vikersund - 100 TBK, som betyr god/mindre god (på grensen) badevannskvalitet
Skinnerudtangen, Geithus - 77 TBK, som betyr god badevannskvalitet
Søya v/Døvikfoss, Åmot - 800 TBK,  som betyr mindre god badevannskvalitet
Blaafarveværket, Åmot  - 200 TBK, som betyr mindre god badevannskvalitet

 

Grensen for god badevannskvalitet ligger på 100 bakterier pr. 100 ml.vann. 
Et bakterieinnhold mellom 100 – 1000 betegnes som mindre god.
Bakterieinnhold over 1000 betegnes som ikke akseptabelt.

TBK = termotolerante koliforme bakterier.
Forekomst av denne type bakterier indikerer at avføring fra varmblodige dyr eller mennesker har kommet ut i vannet.