Pollen, Vikersund - 5 TBK, noe betyr god badevannskvalitet
Steintangen,Vikersund - 40 TBK, noe betyr god badevannskvalitet
Skinnerudtangen, Geithus - 11 TBK, noe betyr god badevannskvalitet
Søya v/Døvikfoss, Åmot - 130 TBK,  noe betyr mindre god badevannskvalitet
Blaafarveværket, Åmot  - 130 TBK, noe betyr mindre god badevannskvalitet


Det ble tatt vannprøver på 5 badeplasser i Modum  21.7.2020. Vannet ble analysert på termotolerante koliforme bakterier.
Forekomst av denne type bakterier indikerer at avføring fra varmblodige dyr eller mennesker har kommet ut i vannet.

Grensen for god badevannskvalitet ligger på 100 bakterier pr. 100 ml.vann. 
Et bakterieinnhold mellom 100 – 1000 betegnes som mindre god.
Bakterieinnhold over 1000 betegnes som ikke akseptabelt.