Sjekk badevannskvaliteten her

Nye prøver tatt 3. juli

Det ble 3.7.18 tatt vannprøver på 5 badeplasser i Modum. Vannet ble analysert på termotolerante koliforme bakterier. Forekomst av denne type bakterier indikerer at avføring fra varmblodige dyr eller mennesker har kommet ut i vannet.
Grensen for god badevannskvalitet ligger på 100 bakterier pr. 100 ml.vann i henhold til regelverket for vannkvalitet i frilufts bad.  Et bakterieinnhold mellom 100 – 1000 betegnes som mindre god. Bakterieinnhold over 1000 betegnes som ikke akseptabelt.

badevann050718.JPG