I tillegg til å betjene våre politiske organer, finnes de tjenesteområdene som ikke er organisert under fagetatene her.

  • Servicetorg og sentralbord
  • Dokumentsenter og post
  • Politisk sekretariat
  • Rådgivning for rådmannen i sentrale fagområder
  • Økonomiavdeling med lønn, regnskap, budsjettering og fakturering
  • Personalavdeling
  • Informasjonsarbeid, herunder ansvar for kommunens hjemmeside
  • IKT-drift, brukerstøtte og rådgivning
  • Eiendomsforvaltning
  • Borgerlig vigselsmyndighet