Modum kommune og Modum Næringsforening inviterer til mini-seminar med tema: Næringsutvikling, vekst og velferd i Modum

 

Tirsdag 18. juni 
Kl.12.00 – 13.30
Sted:      Lavvoen - Infragroup Arena - Vikersund Hoppssenter 

Llikk på lenken nedenfor for påmelding:
Påmelding mini-seminar

Program:

  • Velkommen  -  Ordfører Sunni GrøndahlAamodt 
  • Status vekst og velferd i Modum - Steinar Aasnæss, førstelektor USN
  • Lokal virksomhet presentasjon -  Annonseres senere
  • Kursen for næringsutvikling i Modum - Trond Arne Ingvoldstad og Martin Kaggestad
  • Sofaprat - Diskusjonspanel


 Arbeidsplasser, verdiskaping og næringsutvikling er avgjørende for at Modum fortsatt skal være et godt sted å bo, leve og drive næringsvirksomhet.
På mini-seminaret presenteres sentrale utviklingstrekk og tanker relevant for fremtidige politiske og næringsmessige valg og prioriteringer.

Vel møtt!