Selvbetjening

SFO og barnehageportalen

SFO og barnehageportalen kan du søke om plass i barnehage,søke om endret plass, si opp plass, og søke om bytte av barnehage.

Se eiendom

Se eiendom er Statens kartverks nettløsning for å vise informasjon fra den nasjonale basen for eiendomsdata, bygninger og adresser -matrikkelen  

Kart fra Modum kommune

Modum kommunes karttjeneste. Søk på gårds- og bruksnummer, eller adresse.

Søk i bibliotekkatalogen

 Midtfylkebibliotekenes websøk kan du søke etter bøker, lydbøker, bilder og også snart e-bøker. Ønsker du å søke spesifikt i bare Modum bibliotek sin base, ber vi deg gå til http://midtfylkebiblioteket.no