Her er rådmannens forslag til budsjett 2022 og økomomiplan 2022-2025. Trykk her
Budsjettet skal nå til poltisk behandling, og blir behandlet av kommunestyret fredag 10 desember

Her kan du se rådmann Aud Norun Strand legge frem hovedpunkter i budsjett