Samfunn i samspill 2014

Regionrådet for Midt-Buskerud inviterte til konferansen Samfunn i Samspill på Sundhaugen i Modum 11.11.2014. 65 personer var påmeldt og fikk oppleve et rikholdig program med presentasjoner av ulike samarbeid og nettverk i regionen.

Rådmann i Krødsherad, Anita Larsen, innledet dagen om muligheter for økt verdiskapning gjennom økt samarbeid i regionen .

Dagen ble ledet av turistsjef på Geilo, Pål K. Medhus, som utfordret forsamlingen på å se muligheter og skape noe sammen. Han la stor vekt på at alt næringsliv er reiseliv og bra både for besøkende og faste innbyggere. Han oppfordret også lokalsamfunnet til å tenke kundefokus og legge til rette for alle som er i området.

Buskerud næringshage, Modum næringsråd, Norefjell Destinasjon, Sigdal og Eggedal Turistservice, Eventyrsmak, Kunstnerdalen kulturmuseum og God tur-prosjektet presenterte sin aktivitet og inviterte til økt samarbeid. Blaafarveværket viste hvordan Modums naturressurser hadde gitt utvikling og livsgrunnlag i ulike perioder og hvordan næringsnettverket lokalt bidrar til deres posisjon. Live Skinnes snakket om nettverk og kommunikasjon, med vekt på sosiale medier. Siste foredrag var informasjon om samarbeidsmodeller og regionalpark fra Distriktssenteret ved Roar Vangsnes.

Medialinja ved Rosthaug vgs. har laget film om Midt-Buskerud som attraktivt bosted. Se den her! (NB! 168 mb)

Nedenfor finner du innlegg fra konferansen:

Duett eller duell?

Eli Lundquist - uforløst potensiale.pdf

Buskerud Næringshage 2014.pdf

Modum næringsråd.pdf

Presentasjon av SET-2014.pdf

Anne Karin Bøhn.pdf

Norefjell Destinasjon .pdf

Blaafarveværket.pdf

Presentasjon KKM.pdf

Tone Hiorth - Friluftsliv.pdf