Samarbeidsavtale om beredskap

Modum kommune og Røde Kors Modum 

Avtalen gjelder før, under og etter ekstraordinære hendelser. Samarbeidsavtalen innebærer blant annet en gjensidig deltakelse i fora hvor beredskap og krisehåndtering diskuteres, men også mulig konkret bistand fra Røde Kors Modum i forbindelse med større ulykker og kriser. Røde Kors Modum kan bistå kommunen med ressurser til søk og redning, evakuering, evakuerings- og pårørendesenter

Samarbeidsavtalen mellom Modum kommune og Røde Kors Modum gjelder før, under og etter ekstraordinære hendelser. Før ekstraordinære hendelser vil det være et samarbeid om planarbeid, og i møter og fora hvor beredskap og krisehåndtering står på sakslisten. Under ekstraordinære hendelser er Røde Kors forberedt på å stille med ressurser til blant annet søk og redning, evakuering, pårørendesenter, og helse- og omsorgstjenester. Røde Kors Modum har 300 medlemmer og ca 50 aktive innen hjelpekorps og omsorg.

Avtalen gir kommunen tilgang til ressurser og er et viktig tilskudd til kommunens eget beredskapsapparat.Avtalen ble underskrevet av rådmann Aud Norunn Strand og leder i Røde Kors Modum Bjørg Lindvåg Kråkemo.

røde kors.jpg

Nestleder og beredskapsansvarlig Cecilie Formo Eriksen, l
eder Bjørg Lindvåg Kråkemo og rådmann Aud Norunn Strand.