Dersom en skal selge tobakksvarer og tobakkssurrogater må dette registreres 14 dager før salget starter. Registreringen av tobakk gjøres på helsedirektoratets hjemmeside. Kommunen kan følge opp med kontroll.

For mer informasjon og registrering må du gå inn på 
Helsedirektoretets hjemmesider