Saksfremlegg innflytting nytt bygg Modumheimen

Fra vest - ny (2).jpgI anledning i at det har oppstått en del diskusjon rundt hvem som skal flytte inn i det nye bygget på Modumheimen når dette åpner i juni måned, legger vi ut saksfremlegget slik at alle våre innbyggere skal kunne lese bakgrunn og vurderinger.
Saken avgjøres endelig av kommunestyret 8. desember

Her kan du lese saksfremlegget