Saksbehandlingstid 4-5 uker på byggesak

... og telefontid kun mandag

Det registreres mange innkomne søknader til vår byggesaksavdeling. Sammen med en for tiden utfordende bemanningssituasjon medfører dette en økt saksbehandlingstid. Stimulert saksbehandlingstid er derfor ca. 4-5 uker. Avdelingen gjør det de kan å behandle søknader så raskt som mulig. 

Byggeaksavdelingen ser seg også for en periode nødt til å tilby telefontid kun på mandager. Dette for å få mest mulig tid til saksbehandling.