Tilstandsrapport Saksbehandlerenheten

Tirsdag 5. september ble Hovedutvalget for helse og sosial orientert om "ståa" hos Saksbehandlerenehten i Modum kommune.
Saksfremlegget viser hva som kom fram.
Dette kan du lese ved å trykke her.