Du kan søke på egenhånd dersom:

  • mindre bygninger, garasjer, uthus ol. under 70 m²

 

Du må søke med hjelp pfra fagfolk dersom 

  • Riving av større bygg over 70 kvadratmeter
  • det har kommet inn merknader fra naboer

 

Dette må du huske

  • Søkeren må varsle dem som har pengeheftelser i eiendommen. Erklæring om at dette er gjort, skal følge saken.
  • Gjeldende avfallsplan m benyttes