438 ungdomsskoleelever svarte i mars måned på årets Ungdataundersøkelse. Det er 90 prosent av elevmassen.
Koronapandemien gjorde at undersøkelsen i år ikke ble gjennomført i den videregående skolen.

Virksomhetsleder forebyggende enhet, Hilde Øverby, fortalte mandag 22. juni om resultatet til kommunestyret i Modum kommune .
Se hennes fremlegg her

Foreløpig konklusjon ungdomstrinnet:
Ingen røyker
Svært få bruker rusmidler.
De aller fleste har gode dager
Noen få prosent sliter med mobbing, mistrivsel osv. Dette er få elever, men uansett for mange. 

Her kan du lese hele rapporten med nøkkeltall fra Modum.