Med hjemmel i vegtrafikklovens § 7 innføres telerestriksjoner på kommunale veier i henhold til veilisten for Modum kommune.
Veier som får nedsatt akseltrykk vil bli skiltet. 

Restriksjonene gjelder fra kl 07.00 mandag 01. mars 2021.
Dyretransport og nødvendig levering av dyrefor, bergningsbiler som må bistå ved trafikkulykker, brannbiler, busser i rute, renovasjonsbiler, septikbiler, elverkets biler som må bistå ved nødvendig feilretting, er unntatt fra restriksjonene.

Restriksjonene oppheves 14.mai 2021 kl 07.00